Οι Υπηρεσίες μας

“Σύγχρονο κέντρο φροντίδας και αποκατάστασης στην Λεμεσό!”

Ιατρική Κάλυψη

Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου μας αποτελείτε από γιατρούς και συνεργάτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων οι οποίοι αφού αξιολογήσουν τον ασθενή και τις ανάγκες του σχεδιάζουν σε συνεργασία με τον ασθενή το πρόγραμμα θεραπείας που θα ακολουθηθεί.