Οι Υπηρεσίες μας

“Σύγχρονο κέντρο φροντίδας και αποκατάστασης στην Λεμεσό!”

Λογοθεραπεία

Συνεργάτες λογοθεραπευτές του Κέντρου παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με νευρολογικά προβλήματα και παθήσεις καθώς επίσης και σε άτομα τρίτης ηλικίας με νευρολογικά προβλήματα που παρουσιάζουν διαταραχές της επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας) και κατάποσης.