Οι Υπηρεσίες μας

“Σύγχρονο κέντρο φροντίδας και αποκατάστασης στην Λεμεσό!”

Ψυχολογική Υποστήριξη

Η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενή αποτελεί σημαντικό παράγοντα της θεραπευτικής διαδικασίας. Στο ‘Limassol Recovery Plus’ παρέχεται εξειδικευμένη φροντίδα και στήριξη του ασθενή από συνεργάτη ψυχολόγο με στόχο την καλύτερη διαχείριση και αποδοχή της νέας κατάστασης που έχει προκύψει λόγω της κινητικής αναπηρίας ή πάθησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του μειώνοντας τις ψυχολογικές επιδράσεις, το άγχος, την κατάθλιψη κλπ.