Το Κέντρο μας

Μονάδα Φροντίδας και Αποκατάστασης!

“Σύγχρονο κέντρο φροντίδας και αποκατάστασης στην Λεμεσό!”

Το ‘Limassol Recovery Plus’ είναι ένα σύγχρονο κέντρο φροντίδας και αποκατάστασης στο κέντρο της Λεμεσού.

Προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας, νοσηλείας και αποκατάστασης υψηλού επιπέδου σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας ή λειτουργικότητας, σε άτομα με κινητικά προβλήματα, με στόχο τη βελτίωση της κλινικής και λειτουργικής τους κατάστασης και την όσο το δυνατό καλύτερη επανένταξη τους στη καθημερινή ζωή.

Το Κέντρο μας αναλαμβάνει περιστατικά αποκατάστασης νευρολογικών παθήσεων π.χ. αγγειακά εγκεφαλικά, μυοσκελετικών παθήσεων, περιστατικά ορθοπεδικής αποκατάστασης π.χ κατάγματα και άλλα περιστατικά.

Επίσης, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μετεγχειρητικής Υποστήριξης σε ασθενείς μετά από κάθε είδους χειρουργική επέμβαση καθώς και υπηρεσίες και φροντίδα σε άτομα τρίτης ηλικίας.

Παρέχεται 24ωρη φροντίδα από εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρική παρακολούθηση από ιατρό-παθολόγο και προγράμματα αποκατάστασης τα οποία υλοποιούνται από έμπειρους φυσιοθεραπευτές. Υπάρχει στενή συνεργασία με ιατρούς όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων. Το νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται σε στενή επαφή με τον ασθενή, ακολουθώντας τις ιατρικές οδηγίες για τη σωστή φροντίδα σε όλους τους τομείς.