Οι Υπηρεσίες μας

“Σύγχρονο κέντρο φροντίδας και αποκατάστασης στην Λεμεσό!”

Διατροφική Παρακολούθηση

Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει στη διατήρηση της καλής υγείας και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της πάθησης και την ανάρρωση του κάθε ασθενή.

Συνεργάτης διαιτολόγος του Κέντρου μας λαμβάνει υπόψη τις διατροφικές ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή καθώς και την κλινική του κατάσταση (π.χ ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη και καρδιαγγειακά προβλήματα) και σχεδιάζει το κατάλληλο διαιτολόγιο με μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή.